Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9971
Title: Quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ tại các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trên địa bàn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Công
Advisor: Bùi, Việt Phú, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Quản lý hoạt động dạy học
Dạy học ngoại ngữ
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Gia Lai
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 127 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ cở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ tại các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ tại các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trên địa bàn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ tại các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trên địa bàn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9971
Appears in Collections:Quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenCong.TT.pdfTóm tắt505.66 kBAdobe PDFView/Open
NguyenCong.TV.pdfToàn văn1.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.