Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9969
Title: Quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường THPT thành phố Kon Tum
Authors: Lê, Văn Quí
Advisor: Bùi, Việt Phú, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học phổ thông
Toán học
Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 155 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông; Chương 2.Thực quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường THPT thành phố Kon Tum; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường trung học phổ thông thành phố Kon Tum.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9969
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVanQui.TT.pdfTóm tắt555.86 kBAdobe PDFView/Open
LeVanQui.TV.pdfToàn văn2.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.