Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9968
Title: Quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học tự nhiên theo chuẩn kiến thức và kỹ năng ở các trường THCS trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thanh Lịch
Advisor: Nguyễn, Đức Chính, GS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học cơ sở
Khoa học tự nhiên
Chuẩn kiến thức
Kỹ năng
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 143 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học tự nhiên theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở các trường THCS; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học tự nhiên theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở trường THCS quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học tự nhiên theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở các trường THCS quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9968
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhLich.TT.pdfTóm tắt322.91 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhLich.TV.pdfToàn văn1.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.