Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9967
Title: Biện pháp quản lý công tác kiểm tra nội bộ tại các trường THCS trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Quốc Tuấn
Advisor: Lê, Đình Sơn, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học cơ sở
Kiểm tra nội bộ
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 139 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý công tác kiểm tra nội bộ trường trung cơ sở; Chương 2.Thực trạng quản lý công tác kiểm tra nội bộ tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lý công tác kiểm tra nội bộ tại các trường THCS trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9967
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamQuocTuan.TT.pdfTóm tắt331.75 kBAdobe PDFView/Open
PhamQuocTuan.TV.pdfToàn văn1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.