Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9966
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Authors: Trần, Minh Phương
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học cơ sở
Kỹ năng sống
Học sinh
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Quảng Ngãi
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 153 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS; Chương 2.Thực trạng quản lý HĐ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS tại huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi thông qua các HĐ giáo dục ngoài giờ lên lớp; Chương 3.Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THCS tại huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9966
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranMinhPhuong.TT.pdfTóm tắt320.98 kBAdobe PDFView/Open
TranMinhPhuong.TV.pdfToàn văn1.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.