Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9965
Title: Quản lý xây dựng trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Authors: Thái, Văn Thanh
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Chuẩn Quốc gia
Giáo dục trung học phổ thông
Quảng Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 143 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về xây dựng trường THPT đạt chuẩn Quốc gia; Chương 2.Thực trạng quản lý công tác xây dựng trường THPT đạt chuẩn Quốc gia tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Biện pháp xây dựng trường THPT đạt chuẩn Quốc gia tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9965
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThaiVanThanh.TT.pdfTóm tắt251.62 kBAdobe PDFView/Open
ThaiVanThanh.TV.pdfToàn văn840.43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.