Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9964
Title: Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc nhiều trục của bê tông
Authors: Nguyễn, Bá Thành Trung
Advisor: Phan, Quang Minh, GS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Bê tông
Cường độ bê tông
Cốt đai
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 62 trang.
Table of contents: Chương 1.Vật liệu bê tông - cốt thép; Chương 2.Bê tông bị hạn chế nở hông; Chương 3.Nghiên cứu thực nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9964
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenBaThanhTrung.TT.pdfTóm tắt1.2 MBAdobe PDFView/Open
NguyenBaThanhTrung.TV.pdfToàn văn2.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.