Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9963
Title: Đánh giá tình trạng hư hỏng mặt đường BTXM nông thôn và đề xuất biện pháp khắc phục trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Authors: Ngô, Quang Vui
Advisor: Nguyễn, Đức Sỹ, TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mặt đường bê tông nông thôn
Quảng Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề chung về mặt đường bê tông xi măng giao thông nông thôn ở Việt Nam và hiện trạng GTNT trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Chương 2.Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm mặt đường BTXM giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng nam; Chương 3.Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng mặt đường BTXM giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9963
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoQuangVui.TT.pdfTóm tắt160.5 kBAdobe PDFView/Open
NgoQuangVui.TV.pdfToàn văn65.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.