Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9951
Title: Xây dựng mô hình toán vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu thời kỳ mùa kiệt cho lưu vực sông Ba
Authors: Cao, Đình Huy
Advisor: Lê, Hùng, TS.
Hà, Văn Khối, GS.TS.
Keywords: Lưu vực sông Ba
Mô phỏng
Vận hành hồ chứa
Thủy văn
Lưu vực sông Ba
Kỹ thuật tài nguyên nước
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước. Mã số: 9580212; 303 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan các nghiên cứu vận hành hệ thống hồ chứa thời kỳ mùa kiệt; Chương 2. Cơ sở khoa học và thực tiễn thiết lập bài toán vận hành hồ chứa trên sông Ba thời kỳ mùa kiệt; Chương 3. Thiết lập mô hình mô phỏng, xây dựng biểu đồ nước rút tiềm năng phục vụ vận hành hệ thống hồ chứa sông Ba thời kỳ mùa kiệt theo thời gian thực; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9951
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaoDinhHuy.TT.pdfTóm tắt2.4 MBAdobe PDFView/Open
CaoDinhHuy.TV.pdfToàn văn26.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.