Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9950
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng mực nước biển dâng đến xâm nhập mặn lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Authors: Nguyễn, Nhật Dương
Advisor: Lê, Hùng, TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Xâm nhập mặn
Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 114 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về vấn đề xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu; Chương 2.Điều kiện tự nhiên, khí tượng thủy văn lưu vực Vu Gia - Thu Bồn; Chương 3.Thiết lập mô hình Mike 11 mô phỏng xâm nhập mặn lưu vực Vu Gia - Thu Bồn; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9950
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNhatDuong.TT.pdfTóm tắt1.68 MBAdobe PDFView/Open
NguyenNhatDuong.TV.pdfToàn văn3.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.