Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9948
Title: Nghiên cứu khả năng tháo lũ hồ chứa thủy lợi Anyun hạ khi cập nhập dòng chảy lũ
Authors: Nguyễn, Đức Huy
Advisor: Lê, Hùng, TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ
Mô hình Hec-ressim
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 87 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về vận hành hồ chứa; Chương 2.Đặc điểm tự nhiên và dòng chảy hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ; Chương 3.Cơ sở tính toán dòng chảy lũ đến hồ và mô hình vận hành điều tiết hồ chứa Hec-ressim, ứng dụng vào tính toán điều tiết hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9948
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDucHuy.TT.pdfTóm tắt1.59 MBAdobe PDFView/Open
NguyenDucHuy.TV.pdfToàn văn3.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.