Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9947
Title: Đánh giá hệ số biến động cường độ chịu nén bê tông công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn, Viết Long
Advisor: Hoàng, Phương Hoa, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Cường độ chịu nén bê tông
Bê tông
Hà Tĩnh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 127 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về cường độ của bê tông; Chương 2.Hệ số biến động cường độ chịu nén bê tông của các công trình trên địa bàn Hà Tĩnh; Chương 3.Xử lý số liệu - Tính toán hệ số biến động (ʋ).
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9947
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVietLong.TT.pdfTóm tắt824.83 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVietLong.TV.pdfToàn văn2.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NguyenVietLong.PL_M200.pdfPhụ lục82.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NguyenVietLong.PL_M250.pdfPhụ lục24.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
NguyenVietLong.PL_M300.pdfPhụ lục68.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.