Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9945
Title: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa học đường cho sinh viên Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Thị Như Quỳnh
Advisor: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Văn hóa học đường
Sinh viên
Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 132 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục nếp sống văn hóa học đường cho sinh viên; Chương 2.Thực trạng quản lý giáo dục nếp sống văn hóa học đường cho sinh viên Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lý công tác giáo dục nếp sống văn hóa học đường cho sinh viên Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9945
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiNhuQuynh.TT.pdfTóm tắt632.75 kBAdobe PDFView/Open
DoThiNhuQuynh.TV.pdfToàn văn1.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.