Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9944
Title: Biện pháp quản lý giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh các trường trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Tâm
Advisor: Trần, Văn Hiếu, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu
Giáo dục trung học cơ sở
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 162 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh các trường trung học cơ sở; Chương 2.Thực trạng quản lý giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh các trường trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Các biện pháp quản lý giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh các trường trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9944
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHoaiTam.TT.pdfTóm tắt387.5 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHoaiTam.TV.pdfToàn văn1.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.