Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9943
Title: Quản lý công tác giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh các trường trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hiếu
Advisor: Trần, Văn Hiếu, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học cơ sở
Truyền thống cách mạng địa phương
Giáo dục truyền thống cách mạng
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 134 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh trưng học cơ sở; Chương 2.Thực trạng quản lý công tác giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh các trường trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lý công tác giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho hoc sinh các trường trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9943
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhHieu.TT.pdfTóm tắt391.05 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhHieu.TV.pdfToàn văn1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.