Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9942
Title: Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ lò điện trở sử dụng phương pháp PID tự chỉnh
Authors: Hoàng, Duy Khánh
Advisor: Đoàn, Quang Vinh, PGS.TS.
Keywords: Lò điện trở
Phương pháp điều khiển nhiệt độ
Bộ điều khiển PID tự chỉnh
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 83 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về lò nhiệt và hệ thống đo lường nhiệt độ; Chương 2.Tổng quan về các phương pháp điều khiển nhiệt độ; Chương 3.Thiết kế bộ điều khiển PID tự chỉnh.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9942
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangDuyKhanh.TT.pdfTóm tắt771.69 kBAdobe PDFView/Open
HoangDuyKhanh.TV.pdfToàn văn2.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.