Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9941
Title: Ứng dụng điều khiển mờ nâng cao chất lượng hệ thống tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê
Authors: Hà, Tuấn Thành
Advisor: Phan, Văn Hiền, TS.
Keywords: Hệ thống tưới tiết kiệm nước
Cây cà phê
Điều khiển mờ
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 79 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về hệ thống tưới nước cho cây cà phê; Chương 2.Logic mờ và điều khiển mờ; Chương 3.Mô hình hóa hệ thống tưới tiết kiệm nước; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9941
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HaTuanThanh.TT.pdfTóm tắt851.64 kBAdobe PDFView/Open
HaTuanThanh.TV.pdfToàn văn1.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.