Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/992
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.
Authors: Dương, Thị Thìn
Advisor: Phùng, Đình Mẫn
Keywords: Giảng viên
Giáo dục cao đẳng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/992
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.112.pdfToàn văn674.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt159.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.