DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Quản lý giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/992

Nhan đề: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả: Dương, Thị Thìn
Người hướng dẫn: Phùng, Đình Mẫn
Từ khoá: Giảng viên
Giáo dục cao đẳng
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/992
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.112.pdfToàn văn674,17 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt159,46 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback