Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9918
Title: Đề xuất một số biện pháp nâng cao khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Kim Hoàng Lộc
Advisor: Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Hệ thống thoát nước
Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 166 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về thoát nước đô thị; Chương 2.Hiện trạng hệ thống thoát nước ở một số khu dân cư trên địa bàn quận Sơn Trà và những mặt tồn tại; Chương 3.Ứng dụng mô hình SWMN tính toán, kiểm tra hệ thống thoát nước và đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng thoát nước tại một số khu dân cư trên địa bàn quận Sơn Trà.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9918
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeKimHoangLoc.TT.pdfTóm tắt982.21 kBAdobe PDFView/Open
LeKimHoangLoc.TV.pdfToàn văn11.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.