Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9917
Title: Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng công nghệ cấp khí phụ cho xe gắn máy có dung tích 110-125cm³
Authors: Lê, Thanh Tuấn
Advisor: Dương, Việt Dũng, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật Cơ khí động lực
Giảm ô nhiễm môi trường
Xe máy
Dung tích 110-125 cm³
Hệ thống cấp khí phụ
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực. Mã số: 60.52.01.16; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Cơ sở lý thuyết; Chương 3.Nghiên cứu thực nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9917
Appears in Collections:Kỹ thuật cơ khí động lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThanhTuan.TT.pdfTóm tắt1.44 MBAdobe PDFView/Open
LeThanhTuan.TV.pdfToàn văn3.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.