Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9916
Title: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum
Authors: Bùi, Văn Tình
Advisor: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học
Bồi dưỡng năng lực quản lý
Cán bộ quản lý
Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 141 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở; Chương 2.Thực trạng hoạt động bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học cơ sở huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực quản lý đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9916
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiVanTinh.TT.pdfTóm tắt467.43 kBAdobe PDFView/Open
BuiVanTinh.TV.pdfToàn văn4.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.