Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9893
Title: Đánh giá hiệu quả thiết kế các công trình nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Hoàng Thịnh
Advisor: Phan, Quang Minh, GS.TS.
Keywords: Nhà nhiều tầng
Đà Nẵng
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 62 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan nhà nhiều tầng; Chương 2.Hệ kết cấu nhà nhiều tầng; Chương 3.Đánh giá chỉ tiêu vật liệu của một số nhà nhiều tầng ở Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9893
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHoangThinh.TT.pdfTóm tắt1.67 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHoangThinh.TV.pdfToàn văn5.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.