Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9879
Title: Ứng xử kháng chọc thủng của liên kết cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép
Authors: Đinh, Thị Như Thảo
Advisor: Ngô, Hữu Cường, PGS.TS.
Trương, Hoài Chính, PGS.TS.
Keywords: Cột ống thép nhồi bê tông
Sàn phẳng bê tông cốt thép
Liên kết
Khả năng kháng nén thủng
Khảo sát thực nghiệm
Mô phỏng số
Phần mềm ABAQUS
Tiêu chuẩn thiết kế
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật. Mã số: 62.52.01.01; 185 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về cột CFT và liên kết với sàn phẳng BTCT; Chương 2. Nghiên cứu thực nghiệm liên kết sàn phẳng BTCT và cột CFT; Chương 3. Phân tích sự làm việc của liên kết sàn phẳng BTCT và cột CFT bằng phương pháp số.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9879
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThiNhuThao.TT.pdfTóm tắt1.61 MBAdobe PDFView/Open
DinhThiNhuThao.TT_.E.pdfSummary1.57 MBAdobe PDFView/Open
DinhThiNhuThao.TV.pdfToàn văn13.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.