Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/987
Title: Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá của trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng.
Authors: Đoàn, Việt Hùng
Advisor: Nguyễn, Sỹ Thư
Keywords: Quản lý hoạt động tự đánh giá
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/987
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.117.pdfToàn văn672.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt198.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.