Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9867
Title: Quản lý hoạt động phát triển kỹ năng tự chăm sóc của trẻ tại các trường mầm non thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Hương Lan
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Phát triển kỹ năng tự chăm sóc của trẻ
Giáo dục mầm non
Gia Lai
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 122 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động phát triển kỹ năng tự chăm sóc của trẻ tại các trường mầm non; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động phát triển kỹ năng tự chăm sóc của trẻ tại các trường mầm non thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động phát triển kỹ năng tự chăm sóc của trẻ tại các trường mầm non thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9867
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuongLan.TT.pdfTóm tắt577.17 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuongLan.TV.pdfToàn văn2.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.