Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9827
Title: Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu cường độ của vật liệu bê tông nhựa tái chế thi công theo phương pháp tái chế nguội tại hiện trường
Authors: Lê, Thanh Trinh
Advisor: Nguyễn, Hồng Hải, TS.
Keywords: Bê tông nhựa tái chế
Phương pháp tái chế nguội
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 140 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về tình hình nghiên cứu và sử dụng BTN tái chế tại Việt Nam và trên Thế giới; Chương 2.Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý vật liệu và qui hoạch thực nghiệm các mẫu thí nghiệm; Chương 3.Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cường độ và ví dụ áp dụng thiết kế cải tạo mặt đường cũ cho một số dự án sử dụng vật liệu tái chế.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9827
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThanhTrinh.TT.pdfTóm tắt736.43 kBAdobe PDFView/Open
LeThanhTrinh.TV.pdfToàn văn3.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.