Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9825
Title: Đánh giá sự làm việc của dầm cao khoét lỗ thiết kế theo mô hình giàn ảo
Authors: Hồ, Hữu Trị
Advisor: Đào, Ngọc Thế Lực, TS.
Keywords: Dầm
Dầm cao bê tông cốt thép
Mô hình giàn ảo
Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 80 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về dầm cao và mô hình giàn ảo; Chương 2.Thiết kế dầm cao chịu lực phức tạp theo mô hình giàn ảo; Chương 3.Xác minh kết quả tính toán với thí nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9825
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoHuuTri.TT.pdfTóm tắt1.2 MBAdobe PDFView/Open
HoHuuTri.TV.pdfToàn văn8.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.