Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9824
Title: Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ lò điện trở sử dụng phương pháp PID mờ tự chỉnh
Authors: Huỳnh, Ngọc Tùng
Advisor: Đoàn, Quang Vinh, PGS.TS.
Keywords: Lò điện trở
Phương pháp Pid mờ tự chỉnh
Hệ thống điều khiển nhiệt độ
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý thuyết tổng quan về đo lường và các phương pháp đo nhiệt độ; Chương 2.Tổng quan về lò điện trở và các phương pháp điều khiển nhiệt độ; Chương 3.Lý thuyết logic mờ, điều khiển mờ và PID mờ tự chỉnh; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9824
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhNgocTung.TT.pdfTóm tắt782.86 kBAdobe PDFView/Open
HuynhNgocTung.TV.pdfToàn văn6.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.