Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9820
Title: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn, Quang Giao, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Bồi dưỡng giáo viên
Giáo dục trung học cơ sở
Giáo viên tiếng Anh
Quảng Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 128 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở. Chương 2.Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9820
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhTung.TT.pdfTóm tắt504.72 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhTung.TV.pdfToàn văn1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.