Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9819
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Văn Tiến
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
Tổng phụ trách Đội
Giáo dục tiểu học
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 131 trang.
Table of contents: Chương 1.Cở sở lý luận về phát triển đội ngũ Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường tiểu học; Chương 2.Thực trạng phát triển đội ngũ Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp phát triển đội ngũ Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9819
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanTien.TT.pdfTóm tắt1.46 MBAdobe PDFView/Open
TranVanTien.TV.pdfToàn văn1.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.