Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9818
Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Quốc Tuấn
Advisor: Nguyễn, Quang Giao, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Hoạt động dạy học
Trường phổ thông dân tộc nội trú
Quảng Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 119 trang.
Table of contents: Chương 1.Cở sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9818
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranQuocTuan.TT.pdfTóm tắt487.66 kBAdobe PDFView/Open
TranQuocTuan.TV.pdfToàn văn1.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.