Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9817
Title: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trung học phổ thông huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Phiêu
Advisor: Bùi, Việt Phú, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục trung học phổ thông
Bồi dưỡng học sinh giỏi
Quảng Ngãi
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 128 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý công tác bồi dưỡng. Chương 2.Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường THPT huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chương 3.Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trường THPT huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9817
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhieu.TT.pdfTóm tắt431.21 kBAdobe PDFView/Open
NguyenPhieu.TV.pdfToàn văn1.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.