Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9807
Title: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại các trường trung học cơ sở quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Hoàng Chinh
Advisor: Bùi, Việt Phú, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Phương pháp giảng dạy
Giáo dục trung học cơ sở
Đổi mới phương pháp dạy học
Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 125 trang.
Table of contents: Chương 1.Cở sở lý luận về quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở; Chương 2.Thực trạng quản lý đổi mới phương pháp dạy học tại các trường trung học cơ sở quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học tại các trường trung học cơ sở quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng theo tiếp cận quản lý sự thay đổi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9807
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHoangChinh.TT.pdfTóm tắt462.91 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHoangChinh.TV.pdfToàn văn1.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.