Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9791
Title: Biện pháp quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
Authors: Lại, Tiến Hương
Advisor: Trần, Văn Hiếu, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Tâm lý học sinh
Giáo dục trung học cơ sở
Tư vấn tâm lý
Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 149 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh ở trường trung học cơ sở; Chương 2.Thực trạng quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lý công tác tư vấn tâm lý cho học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9791
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LaiTienHuong.TT.pdfTóm tắt440.37 kBAdobe PDFView/Open
LaiTienHuong.TV.pdfToàn văn1.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.