Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9790
Title: Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn theo mô hình quản trị doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Văn Tân
Advisor: Trần, Văn Hiếu, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Quản trị doanh nghiệp
Hệ thống tổ chức
Giáo dục đại học
Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 154 trang.
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức quản lý trường cao đẳng; Chương 2.Thực trạng cơ cấu tổ chức quản lý Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn; Chương 3. Vận dụng mô hình quản trị doanh nghiệp để xây dựng hệ thống tổ chức quản lý Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9790
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanTan.TT.pdfTóm tắt366.14 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanTan.TV.pdfToàn văn 1.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.