Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9789
Title: Biện pháp quản lí giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Xuân Việt
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Hòa nhập trẻ khuyết tật
Giáo dục mầm non
Trẻ khuyết tật
Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 153 trang.
Table of contents: Chương 1.Cở sở lý luận về quản lí giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường mầm non; Chương 2.Thực trạng quản lí giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại các trường mầm non huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lí giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9789
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenXuanViet.TT.pdfTóm tắt275.38 kBAdobe PDFView/Open
NguyenXuanViet.TV.pdfToàn văn3.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.