Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9781
Title: Nghiên cứu dao động của nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất có xét ảnh hưởng của điều kiện địa chất tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Minh Tuấn
Advisor: Nguyễn, Xuân Toản, PGS.TS.
Keywords: Tải trọng động đất
Điều kiện địa chất
Nhà nhiều tầng
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 79 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về động đất và điều kiện địa chất thành phố Đà Nẵng; Chương 2.Cơ sở lý thuyết tính toán dao động của nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất có xét ảnh hưởng của điều kiện địa chất; Chương 3.Tính toán dao động của công trình nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất có xét ảnh hưởng của điều kiện địa chất tại thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9781
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeMinhTuan.TT.pdfTóm tắt1.21 MBAdobe PDFView/Open
LeMinhTuan.TV.pdfToàn văn2.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.