Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9780
Title: Nghiên cứu xác định trị số Modun đàn hồi động trong phòng thí nghiệm để tính toán kết cấu áo đường mềm
Authors: Lê, Trung Thành
Advisor: Vũ, Đình Phụng, GS.TS.
Keywords: Mô đun đàn hồi tự động
Kết cấu áo đường mềm
Bê tông Asphalt
Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 309 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về vật liệu sử dụng phổ biến trong kết cấu áo đường có tầng mặt là bê tông Asphalt và đặc tính cơ học của chúng; Chương 2.Nghiên cứu xác định mô đun đàn hồi động của bê tông Asphalt trong phòng thí nghiệm; Chương 3.Tính toán kết cấu áo đường mềm dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ trị số mô đun đàn hồi động trong phòng thí nghiệm;...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9780
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTrungThanh.TT.pdfTóm tắt741.67 kBAdobe PDFView/Open
LeTrungThanh.TV.pdfToàn văn2.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
LeTrungThanh.PL.pdfPhụ lục8.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.