Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9767
Title: Lựa chọn thông số hợp lý của cọc Hyper mega phù hợp với địa chất thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Trung Hưng
Advisor: Lê, Khánh Toàn, TS.
Keywords: Cọc Hyper - Mega
Đà Nẵng
Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 124 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về thiết kế và thi công cọc Hyper-Mega; Chương 2.Cơ sở lý thuyết tính toán, thi công và nghiệm thu cọc bê tông cốt thép thông thường và cọc Hyper-Mega; Chương 3.Lựa chọn thông số hợp lý của cọc Hyper-Mega.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9767
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTrungHung.TT.pdfTóm tắt712.29 kBAdobe PDFView/Open
LeTrungHung.TV.pdfToàn văn6.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.