Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9759
Title: Phân tích an toàn hệ thống điện 110 - 220KV Bắc miền Trung và giải pháp điều độ
Authors: Châu, Minh Thắng
Advisor: Lê, Kim Hùng, GS.TS.
Keywords: Cấu trúc lưới điện
Phân bố công suất khu vực Bắc miền Trung
Phương pháp phân tích an toàn hệ thống điện
Hệ thống điện 110-220kv Bắc miền Trung
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 60.52.02.02; 104 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý thuyết phân tích an toàn hệ thống điện; Chương 2.Các phần mềm phân tích an toàn trong hệ thống điện; Chương 3.Giới thiệu hệ thống điện 110 - 220KV Bắc miền Trung và quy trình phân tích an toàn hệ thống điện; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9759
Appears in Collections:Kỹ thuật điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChauMinhThang.TT.pdfTóm tắt697.9 kBAdobe PDFView/Open
ChauMinhThang.TV.pdfToàn văn2.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.