Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9757
Title: Giải pháp bảo vệ chống sét cho hệ thống pin năng lượng mặt trời cho Khu Kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam
Authors: Hồ, Tuấn Anh
Advisor: Trịnh, Trung Hiếu, TS.
Keywords: Hệ thống pin năng lượng mặt trời
Chống sét van
Khu Kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 60.52.02.02; 134 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Tính toán - thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời cấp điện nối lưới cho Khu Kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; Chương 3.Tính toán bảo vệ chống sét cho Khu Kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9757
Appears in Collections:Kỹ thuật điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoTuanAnh.TT.pdfTóm tắt861.3 kBAdobe PDFView/Open
HoTuanAnh.TV.pdfToàn văn5.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.