Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9756
Title: Tính toán đề xuất lắp đặt chống sét van để giảm suất cắt do quá điện áp khí quyển trên đường dây 220kV Sesan 3A - Sesan 3
Authors: Hồ, Duy Trình
Advisor: Đoàn, Anh Tuấn, TS.
Keywords: Đường dây 220kV Sê San 3A - Sê San 3
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 60.52.02.02; 135 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về sét, hiện tượng quá điện áp và giới thiệu về thiết bị chống sét; Chương 2.Nghiên cứu lý thuyết mô hình điện hình học về bảo vệ chống sét cho đường dây cao áp; Chương 3.Nghiên cứu các trường hợp lắp chống sét van trên đường dây cao áp để giảm suất cắt do quá điện áp khí quyển; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9756
Appears in Collections:Kỹ thuật điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoDuyTrinh.TT.pdfTóm tắt713.76 kBAdobe PDFView/Open
HoDuyTrinh.TV.pdfToàn văn2.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.