Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9755
Title: Phân tích và mô phỏng thử nghiệm Rơ le số DRS Compact 2A bảo vệ máy phát Nhà máy Thủy điện Xekaman 1
Authors: Nguyễn, Quang Bảo
Advisor: Lê, Kim Hùng, GS.TS.
Keywords: Rơ le kỹ thuật số DRS Compact 2A
Máy phát điện
Nhà máy Thủy điện Xekaman 1
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 60.52.02.02; 94 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về hệ thống rơ le số bảo vệ Nhà máy Thủy điện Xekaman 1; Chương 2.Tính toán thông số cài đặt và thử nghiệm rơ le kỹ thuật số DRS Compact 2A; Chương 3.Mô phỏng thể hiện đặc tính làm việc của rơ le.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9755
Appears in Collections:Kỹ thuật điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuangBao.TT.pdfTóm tắt868.66 kBAdobe PDFView/Open
NguyenQuangBao.TV.pdfToàn văn6.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.