Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9754
Title: Giải pháp pin mặt trời cấp điện nối lưới cho Khu kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam
Authors: Lê, Đức Khánh
Advisor: Trịnh, Trung Hiếu, TS.
Keywords: Pin mặt trời
Cấp điện
Khu kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam
Kỹ thuật điện
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 60.52.02.02; 94 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết về năng lượng mặt trời khảo sát, thống kê tiềm năng bức xạ mặt trời tại Khu kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; Chương 2.Tính toán - Thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời cấp điện nối lưới cho Khu kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; Chương 3.Tổng mức đầu tư và tính hiệu quả khi xây dựng hệ thống pin mặt trời cấp điện nối lưới cho Khu kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9754
Appears in Collections:Kỹ thuật điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeDucKhanh.TT.pdfTóm tắt842.95 kBAdobe PDFView/Open
LeDucKhanh.TV.pdfToàn văn2.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.