Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9737
Title: Phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên
Other Titles: Aquaculture Development in Phu Yen Provine
Authors: Đoàn, Thị Nhiệm
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS. TS.
Lê, Dân, TS.
Keywords: Phát triển nuôi trồng thủy sản
Nhân tố ảnh hưởng
Diện tích
Sản lượng
Giải pháp phát triển
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 62.31.01.05; 254 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển nuôi trồng thủy sản; Chương 2. Địa điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên thời gian qua; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9737
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiNhiem.TT.pdfTóm tắt835.23 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiNhiem.TT_E.pdfSummary590.49 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiNhiem.TV.pdfToàn văn34.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.