Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9713
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVõ, Duy Khương, TS.-
dc.contributor.authorHuỳnh, Đức Nghĩa-
dc.date.accessioned2019-04-16T04:44:37Z-
dc.date.available2019-04-16T04:44:37Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-04-11-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9713-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 142 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1. Một số vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước; Chương 2. Thực trạng công tác xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Nam thời kỳ ổn định 2017 - 2020; Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Nam thời kỳ ổn định 2017 - 2020.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectĐịnh mức phân bổen
dc.subjectChi thường xuyênen
dc.subjectNgân sách nhà nướcen
dc.subjectThu ngân sách nhà nướcen
dc.subjectChi ngân sách nhà nướcen
dc.titleHoàn thiện công tác xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 tỉnh Quảng Namen
dc.title.alternativeComplete the Norms Establishing of Budget Allocation for Recurrent Expenditure at the Beginning of the Budget Stabilization Period 2017-2010 in Quang Nam Provinceen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhDucNghia.TT.pdfTóm tắt5.89 MBAdobe PDFView/Open
HuynhDucNghia.TV.pdfToàn văn6.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.