Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9712
Title: Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán theo tiếp cận khai phá dữ liệu
Other Titles: The Approach Data Mining for Distributed Database Design
Authors: Lương, Văn Nghĩa
Advisor: Lê, Văn Sơn, PGS.TS.
Đoàn, Văn Ban, PGS.TS.
Keywords: Khai phá dữ liệu phân tán
Khoa học máy tính
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 62.48.01.01; 166 trang.
Table of contents: Chương 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán; Chương 2. Phân cụm dữ liệu trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán; Chương 3. Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán theo phân cụm thô và tối ưu đàn kiến.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9712
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongVanNghia.TT.pdfTóm tắt1.4 MBAdobe PDFView/Open
LuongVanNghia.TT_E.pdfSummary1.33 MBAdobe PDFView/Open
LuongVanNghia.TV.pdfFulltext21.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.