Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9682
Title: Phân tích ứng xử nhà nhiều tầng sử dụng gối cách chấn có xét đến tương tác với nền đất
Authors: Dương, Thanh Huyên
Advisor: Trần, Anh Thiện, TS.
Keywords: Nhà nhiều tầng
Gối cách chấn đàn hồi
Nền đất
Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 91 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Cơ sở lý thuyết, mô hình toán và mô phỏng phản ứng của công trình sử dụng gối cách chấn dưới tác dụng của động đất xét đến tương tác nền đất; Chương 3.Ví dụ phân tích ứng xử nhà nhiều tầng sử dụng gối cách chấn khi không xét và có xét đến tương tác với nền đất.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9682
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThanhHuyen.TT.pdfTóm tắt1.47 MBAdobe PDFView/Open
DuongThanhHuyen.TV.pdfToản văn2.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.