Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9643
Title: Phân tích rủi ro hiệu quả tài chính quá trình vận hành Nhà máy Thủy điện Kroong Hnăng dựa trên mô phỏng Monte Carlo
Authors: Bùi, Thị Thu Vĩ
Advisor: Phạm, Anh Đức, TS.
Keywords: Thủy điện Krông Hnăng
Phân tích rủi ro
Nhà máy thủy điện Krông Hnăng
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 133 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Nghiên cứu và đề xuất mô hình nghiên cứu rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính nhà máy thủy điện trong vận hành; Chương 3.Áp dụng mô hình nghiên cứu các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính nhà máy thủy điện Kroong Hnăng trong vận hành.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9643
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiThuVi.TT.pdfTóm tắt701.78 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiThuVi.TV.pdfToàn văn3.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.