Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9642
Title: Nghiên cứu cố định kháng thể lên hạt Nano sắt từ nhằm ứng dụng trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến
Authors: Phạm, Thị Kim Thảo
Advisor: Lê, Lý Thùy Trâm, TS.
Keywords: Kháng thể kháng kháng nguyên PSA
Hạt nano sắt từ
Chuẩn đoán bệnh
Bệnh ung thư tiền liệt tuyến
Công nghệ sinh học
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ sinh học. Mã số: 60.42.02.01; 119 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan tài liệu; Chương 2.Vật liệu và phương pháp; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9642
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiKimThao.TT.pdfTóm tắt891.37 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiKimThao.TV.pdfToàn văn2.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.